Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üi6 DE ZOON

zulken veeleer noemen verachtelyke ombrengers hunner kinderen. Te bloode zyn ze, om , met eigen handen , hunne kinderen de ftrot toetedrukken , om dat ze bang zyn voorde wraak der wetten. Anders zeker zouden zy zich niet fchaamen, de beulen hunner kinderen te zyn. Gy brengt echter dezelve , op eene zeer gruwzaame wyze , om het leeven. Gy verlaatze in een ftaat van naare behoefte —— honger en kommer. Gy kunt hen , als getuigen uwer misdaaden, niet voor uwe oogen verdraagcn , en offert veel liever de plichten der natuur aan vooroordeelen, waarvan gy zeiven de ftichters zyt , op. Veel liever zoudt gy uwe jagthonden , met het vleesch der dieren , die gy zelf eet, voeden en opvullen, dan uwe uitgehongerde kinderen — uwe ongelukkige kinderen , een ftuk brood toewerpen. De wetten zyn, in onderftelling, dat gy menfchelyk denken zoudt,in uw belang;., danfcherptegen uwe kinderen ingericht; zynde, is zulks alleen, om de vaders zo veel te vatbaarer voor de drift der natuur te doen worden. ó Schoone wetten !.. Toen gy gemaakt zyt, moeten er gelukkiger tyden en betere menfchen geweest zyn!

Sluiten