Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sacharias , Bezegelingen over de 4 Getyden vast

den dag, metpl. . . . ti tèi

Vlaming. Arcadia van Zannezarius, met p!. 1: ié"

— Spiegels hertfpiegel, . . 4 ■ -

van Duiken, Gereinigd Harte, met plaatjes. - • \%.

De Mirquts d' Argens. Joodfche Brieven. . , - : 18*

C, 5rf/j«, Bybe'.fche Mengelpoëzy * metpl. en bet portr. 2 : 10°

het leven van den Apostel Paulus. 1 .• 4,

Cuceits, Republiek der Hebreen, 4de deel. . 1: 4.

Gevallen van Nienne. ...... - : 16.

Verm Levensgev. van de Hertogin G**. met piaaten. -: 16,

Het Weeskind van Nor-nandye, a deelen met piaaten, - : 18.

£ieldingi Jofeph Andriesfen, 2 deelen t met piaaten. 1: 16.

Jonathan Wild 1:4*

Zoete Herdersminnaary , , . . . - : 16.

Philip van den Winkel. . . , ■ : 16.

De Libanonfche Robinfbn. . . , - : ig.

De oude en jonge Rcbinfon. . . . 2:4.

Schats, reis door 't Wonderland, . . . . 1:16.

filarmontel, Inkas , 2 deelen. . , 2:4.

Knoop, Geographif. Befch. van de geh. wereld , 5 deelen. 5: -

Puizen 1 en één quartier uurs Tartaarf. Vertel. 2 d. metpl. 1: 16. De Verm. enKoddigeLevensgev. van denGr.v.F.4d.metpl. 3 : 16.

pe Sol 'aat van Fortuin 2 deelen , met pl. . 1:16.

Lilienthal, H.teerredenen t 4 deelen. . 4; i5.

Rambnch, Verzamel, van Overdenkingen. . 1 : 16.

Lulherus, Kleine Schriften , 6 deelen compleet. . 1: 16.

Durer, Stervens gedichten, . . ■11,

J. Kok, Amfteldamfche Jaarboeken, 3 deelen met pl. 8: 10.

pater Abraham iets voor alle , 4 deelen metpl. , 6: -

Leeve van Hugo de Groot. ... , 1:2.

Philips, Spiegel - Perfpeftief. • . 1; 16.

- over de Zon- en Maan - lichten. . , 2:4.

Louterbach, Burgerlyke Bouwkunde, . . 1:13.

D* £ft*>&, over de Bouwkunde. . 1! Ï4

Sluiten