Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I) O R V A L.

TREURSPEL.

EERSTE BEDRYF. EERSTE TOONEEL.

Dorval, (alleen, zittende aan een Schryftafel.")

N een. Ik behoor niet onder het getal der gelukkigen. Myne ziel heeft geen deel in de voorrechten van een gerust leeven. — Alle myne vleijende vooruitzichten zyn verdweenen.— Myn hart is vervuld met driften, voor welken de natuur fiddert, en waar in het zich echter poogt te verlustigen, als of 'er wellust in gruwelen kon geproefd worden.— Wat heeft de wanfmaak der misdaaden, ten mynen bederve, dermaate, betoverd,dat ik heimelyk naar dat geene haake, 't welk my openlyk eene verdoemenis aankondigt ?...

opftaande. Maar... hoe wreed is een hart, als

het myne! Het voorfpelt zich de angstvalligfle ■

de minfte bekende wroegingen; en, om een voorzegger buiten verdenking te zyn, bouwt het zyne wellust op een gruwel... Waarom, daar ik my zeiven niet verwekt hebbe, is my een hart gegeeven vol neigingen, welkers beginfelen door de reden vervloekt A a zyn»

Sluiten