Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

DORVAL.

DERDE TOONEEL. Dorval, Richard, Robbert.

Dorval, (Richard driftig te gemoet kopende.')

Gy komt te laat. Leef gelukkiger dan ik en

leer my vergeeten!

Richard, (hem wederhoudende.) In welken opftand van aandoeningen , wilt gy uwen ouden leermeester, dien gy, zo menigmaalen, uwen vader genoemd hebt, verlaaten ?

Dorval. ö Dat gy indedaad myn vader geweest waart! —■ dan... Ik bid u, laat my uwe oogen , voor euwig, ontvluchten!

Richard. Hebt gy niet om my gezonden ? — Hebt gy my niet doen roepen?

Dorval. Toen was 'er nog eenige kalmte in myne zie-

le — Toen wilde ik u myn geheel hart openen

Toen konde ik nog wenfchen, openhartig te zyn...

maar nu — nu ben ik enkele fchaamte enkele

woede.... Waarde, dierbaare Richard, ik fmeek u! wederhoud my niet! Laat my toch heen gaan! Richard. Wel aan... maar ik zal u navolgen.

Dorval.

Gy zoudt my navolgen! waar heen zoudt gy

my navolgen?

Ric~

Sluiten