Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

9

Richard. Overal. Tot in den dood toe.

Dorval.

Kan het mogelyk zyn, dat de fnoödfte booswicht een vriend vinde in den vroomften der menfchen! ... Gy zoudt my navolgen ! — gy zoudt my , tot in den dood toe, navolgen!... Vergeef het my, dat ik, zo vroeg in den morgen, uwe nachtrust geftoord hebbe!... Laat my heen gaan myn vriend! Ik zal my bedaarder trachten te maaken —- Ik beloof u...

Richard. En ik verzeker u, dat ik u niet zal verlaaten, voor dat ik alle myne vermogens beproefd hebbe op het geweld uwer aandoeningen voordat ik weete , of ik in ftaat ben of niet, om u met u zeiven te bevredigen.

Dorval.

Beste der menfchen!

(tegen Robbert.') Laat ons alleen. Robbert. Wat zal ik met dezen brief?...

Dorval. Breng hem aan jongvrouwe Dorife.

A 5 VIER-

Sluiten