Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. tt£

Richard, (hem by de hand neemende.)

Waar wik gy heen gaan?

D o r v a l.

Ik zal my in de open lucht begeeven en u in uw Vertrek weder opzoeken. Maar....

VYFDE TOONEEL.

Richard, Lucia, Dorval.

Lucia.

Vergeef het my, eerwaerdige Gryzaard, zo ik; u, in eenig onderhoud met myn broeder, belemmer! Ik wil heen gaan en te rug komen, wanneer gy gelegenheid zult hebben....

Richard.

Neen myne waarde jongvrouw, gy hindert ons niet. Wy hebben ons gefprek, in zo verre geëindigd...

Lucia, (beweeging maakende, om heen te gaan.) Gy fchynt eenigermaaten ontroerd ... Ik bidde u.. laat ik weg gaan...

Dorval, (fchielyk.) Myne belangen, lieve Lucia, gaan hem zeer ter harte Hy is mynent wege bedroefd, doch zyne droefheid kan hem niet belemmeren,met u te fpreth ken,.. Ik moet...

aarfelende. ... Ik wil u beide alleen laaten..; $ (fchïen

Sluiten