Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s6 DORVAL.

(fchielyk van haar afgaande en omziende). Deze!... is deze myne zufter!.. Wat zal my rampzaligen wedervaaren!

ZESDE TOONEEL. Lucia, Richard.

Richard.

Zet u neder waarde jongvrouw'!

Lucia.

Hoe angftvallig was het gelaat van myn broeder myn Heer!. Ik ben, zynent wege, bekommerd. Gy fchynt gefchreid te hebben. Ik hoop niet, dat 'er eenig ongeluk, op den dag van myn broeders bruiloft , gebeurd is, of vermoedelyk zal kunnen gebeuren.. .. Zou ik weeten mogen, door welk toeval gy beide zo ongelyk zyt aan u zeiven!. Wat myn broeder belange, ik heb, reeds eenige dagen geleeden , opgemerkt, dat hy zich ergens over kwelt.... In het begin van onzen omgang, was hy gedienftig, vrolyk, wel gemoedigd en vry federt eenige dagen is hy, buitengemeen, omzichtig, neêrflachtig en fchynt, minder dan te vooren, naar myn gezelfchap te verlangen... Indien myne nieuwsgierigheid niet te ver gaat....

Richard.

Weet gy niet, waarde jongvrouw, dat wy alle de oogenblikken van ons leeven niet even blymoedig kunnen doorbrengen? Het hoogile geluk in dit

lee-

Sluiten