Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8 DORVAL.

Eduard.

Gy wilt zeggen eener verhitte jeugd, Richard ? Richard.

Dit wilde ik waarelyk niet zeggen Vergeef

het my, dat ik u zo ronduit bejegen! tleeft Dorval ooit iets bedreeven, dat volltrekt verkeerd of fnood kan genoemd worden ? Was hy niet altyd, van die jaaren af, dat ik zyn meefler geweeft ben, gehoorzaan? Was hy zulks niet dikwyls met een foort van voorbaarigheid en yver, die de verhitting zyner neiging to; deugd vertoonde ?.... Ten wille dierhalven zyner voorige plicht naatigheid, gedraag u, in dit geval, ten behoeve zyner tegenswoordige verbyftering, toegeevend! Zyne kwellingen te gencezen, is immers nog het doelwit van uw vaderlyk hart?

Eduard.

Het is zo, Richard, het is zo; maar wy zyn het in de wyze der geneezing niet eens.

Richard. Geef de myne, alleenelyk ditmaal, en voor eens flechts, den voorrang! Sta toe, dat ik, voor weinige weeken met Dorval eenig ander gedeelte van het koningryk bezoeke! Ik vleie my, een treurig jongeling van uw wegvoerende, mt een blymoedigen en plichtmaatigen ?oon we.ter te keeren... Ik bid u' Laat my ditmaal, al miste ik alle kracht van overtuiging, laat my ditmaal zegcpraaien over uwe inzichten over uw vaderlyk hart!..

Epu*

Sluiten