Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

41

Richard.

Zo ware het dan geraaden , dat zy hem ten huize van uw maagfchap leerde beminnen, daar zy hem heeft leeren hoogachten, voor dat zy in deze wooning gebragt werdt, om hem te trouwen.

Eduard.

Welk eene wonderlyke wyze van denken!... Maar, ik heb reeds lang genoeg, als of ik kinderloos ware, geleefd. De driften eenes verliefden vaders moeten ook eenmaal geboet worden... Ik bemin myne kinderen, 't Is voor een hart, als het myne, en, na het maaken van deze en geene fchikkingen voor het geluk der kinderen, niet zo gemakkelyk te verantwoorden, Lucia en Dorval te gelyk van my aftezenden, en dat, zonder eigenlyk te weeten, welke nuttigheid daar door kan bereikt worden.

Richard.

Omu, naderhand, te volftandiger en volmaakter, jn beider omgang en geluk te bevinden.... Is deze, dunkt u, eene verdrietelyke voorwaarde?

Eduard. Eene voorwaarde, ten minften, zonder grondflag.... Blinde toegeevendheid fticht dikwyls het graf der geneugtens.

Richard. Niet zelden is zy het fterkfte middel, om de liefde, in de harten der kinderen, warm te houden, en naderhand eene blinde gehoorzaamheid te verwekken.

C 5 E d u-

Sluiten