Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 DORVAL,

Lucia, ( Op eene tedere wyze.) Gy bezit al myn betrouwen myn vader, 't Is uwe liefde, 'tis uwe tederheid, die ik ontzien hebbe. Eduard. Ik wil, ondanks myn voorneemen , den gcheelen taak myner toegeevendheid volbrengen. Gy kunt verzekerd zyn Richard, dat ik in uw beider verftandhoudingniet opzettelyk zal dringen, fchoon ik ü zulks ten halven, gedreigd hebbe.... maar, hoe wel ik uw verzoek gedooge Lucia, heb ik beilooten, u ook iets te verzoeken.

Lucia.

Elk verzoek van myn vader zal voor my zo eer. waerdig als een gebod zyn.

E d u a r d , C tegen Richard )

Wilt gy zo goed zyn myn vriend, om Dorval van myne toeftemming te berichten en te zeggen, dat ik hem hier verwacht.

VYFDE TOONEEL.

Eduard, Lucia.

(Zy gaan zitten.)

Eduard. Gy weet wel Lucia, wie u, met myne toeftemming , ten huwelyk gevraagd heeft ?

Lucia.

Een man van verdienften myn vader, en wiens lot het daarom, waarfchynelyk, zal worden , eene

Jong-

Sluiten