Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 DORVAL

Dorval. Liefderyke bloedvrienden!

Lucia. Zy verdienen, zy bezitten myne hoogachting.

Dorval. Maar Dorval, ó Lucia !...

Lucia, (blymoedig.) Hy bezit myn geheel hart, en niemant is 'er, en niemant kan 'er geboren worden , die hem dat zal ontrukken. Het is een deelgenoot zyner bekom, meringen en geneugtens. Vreugde en droefheid kunnen uw hart niet aanroeren , zonder het myne te treffen... Zie Dorval, derwaard zal het met ons heenloopen , indien gy anders uwe Lucia bemint, dat 'er geene vermaaken voor ons, op den geheelen aardbodem zullen beftaan kunnen , ten zyze zo veel kracht hebben op het harte van Dorval, dan dat zyner zufter.

Dorval, (zyne handen in een flaande.) Welk een daadelyk bewys, dat wy ongelukkig zyn moeten!

Lucia.

Ongelukkig!

Dorval. Ik heb de hinderlaagen onzer liefde befpied , en ken reeds de nog ongeboren vruchten dier hartstocht... ó Lucia!...

(angstvallig omziende!) Maar, worden wy niet achtervolgd?

Ik

Sluiten