Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7o

DORVAL.

Waar zal ik my verbergen? Wat

verrichten ? .... Is hier niemant ? ♦. ó Myn vader, kom uwe rampzalige dochter te hulpe! Laat ik eene fchuilplaats vinden in uwe medelydende armen 1..

Ik onwaardige ! . . Ik ! Neen neen, zo

heilig een wyk — zo gewyd eene fchuilplaats is voor geene fchuldige zielen ... Ik moet my voor de

oogen aller menfchen verbergen . .. Vlucht

beween ö rampzalige dochter, in de diepfte eenzaamheid , uw noodlot — maar. ..

(weggaande.) Hoe zult gy, het oor uwer medefchepfelen ontgaande, het oog des alom tegen woordigen ontfchuilen ? .. .

Einde van bet Tweede Bedryf.

DER-

Sluiten