Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ?s

Richard.

Lucia kan, ondertusfchen, die aandoeningen, welken gy, volgens uw zeggen, in haar verwekt hebt, door gepaste overdenkingen . . .

Dorval; (in woede!)

Overdenkingen! . . . Laat my los Richard !o verdenkingen ! ... Ik moet Lucia itof geeven tot andere overdenkingen, dan waar in ik haar heb doen zinken, indien zy nog leeve, en indien zy zal blyven leeven ... Weet gy, wat ik tegens haar gezeid heb?

TWEEDE TONEEL. Richard, Dorval, Robbert.

Dorval, (Robbert gewaar wordende.)

Wat wilt gy hebben ?

Robbert. Ik heb u brief aan jongvrouw Dorife behandigd, en zy zelve . . .

Dorval. Heeft zy u antwoord gegeeven ?

Robbert. Zy zelve is hier gekomen!

Dorval* Hoe! Hier gekomen!

Robbert. Om u te fpreeken . .

E 5 Dor-

Sluiten