Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

75

het oogenblik, dat haare oogen een gedrocht aan« fchouwen, de hand oplichten en haarenverraader — den verraader van zich zeiven een pook in 't hart ftooten ... Ga ... ö myn Richard, ga toch terftond heenen, eer ons iemant verrast . . . Hoor ik haar niet? . . . Komt ze niet? . . . Ga heen myn vriend ... of laat ik vluchten!

Richard, (Dorvalmet kracht te rug houdende.)

Geen van beide. Gy moet Dorife zien Dorval,..

(jegen Robbert.) Wy zullen de jongvrouw afwachten.

DERDE TONEEL.

Richard, Dorval.

Richard, (Dorval, diepooging doet omweg te komen , vast houdende.)

Gy moet Dorife fpreeken, en recht doen aan haare uitmuntende verdienften.

D o r v a l , (in woede.)

Zo zal ik haar zeggen, dat zy geboren is, om my te helpen vervloeken, en geftraft zal worden, zo zy zulks wil nalaaten .... Terwyl myne aandoeningen my het harte verfcheuren, verbeeld u eens, wat ik moet gewaar worden, nu ik, daarenboven, o moet aanmerken als myn tyran en beul!

R i-

Sluiten