Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7<S DORVAL,

Richard. De tyranny der vriendfchap is het geneesmiddel eener gewonde deugd. En wat is de uwe toch anders? . . . Laat toch uwe woede u niet maaken het geen gy u inbeeldt te zyn. Tracht u, in de tegenwoordigheid van Dorife, beter te bezitten, dan in de myne! Zyt gy haar vriend niet geweest? Dorval. Dien wil ik fterven Richard, maar ik kan nimmer haar gemaal worden ... Dit heb ik baar gefchreeven. En denk, denk dan nu eens, of ik my in haare tegenwoordigheid . . .

Richard. Dorife bezit eene edele tevens en verftandige

Dorval.

Zo veel te fcherper zullen haare verwytingen — zo veel te gevoeliger de wonden zyn, welken zy dit door en door gewonde hart zal toebrengen . maar . . .

(zyne handen wringende.) Lucia .. . ö myn God, wat mag'ervan Lucia zyn geworden? ... Lucia! ik wil uzien... Ik moet u fpreeken . . .

Richard. Haar op nieuw ontraden ? . . . Haar meer zeg. gen, dan gy voor u zeiven kunt verantwoorden ?... maai Dorife . . .

VIER.

Sluiten