Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

DORVAL

zitten, tevens bereid zynde, u van alle verbindenisfen, ten mynen aanzien, te ontdaan.

Dorval, (Dorife met verwondering aanziende.) Kon ik dit verwachten ? . . . Hoe! geene verwytingen!

Dorise.

Gy hebt my gefchreeven Dorval, dat uw hari

door eene onbetaamelyke liefde is vergiftigd

dat u deze buiten daat delt, om, door het huwelyk,

den mynen te worden dat gy echter nimmer

wilt ophouden, my te achten. Schrap het woord onbetaamelyk uit uwen brief, en ik zal denzelven, met myn geheel hart, ondertekenen. Is uwe liefde onbetaamelyk, omdat zy op een ander voorwerp dan Dorife wordt gevestigd ? . . Neen , moedig befchuldiger van u zeiven, alzo is het met de zaak uwer liefde niet gelegen. Voer uwe liefde elders, werwaard het u goedfchyne. Hier toe geeft u myn

hart verlof. Ik eere ik acht u, en ik acht u

te meer, naardemaal gy rechtvaerdig genoeg zyt, om my liever te verlaaten, ondereenfchaduwachtig begrip van ontrouwen met behouding eener deugdelyke achting voor myn caraèler, dan my voor uwe vrouw te erkennen, zonder my het hart van een echtgenoot te kunnen aanbieden. Bemin eene jongvrouw waarin gy genoegzaame bckooringen gewaar wordt. Dorife misgunt haaren Dorval dat lot niet. Zy zal in de geneugtens van zyn echt met eene andere

Sluiten