Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREÜRSPÈL. op

E d u a r d,

Ten koften van myn hare en deszelfs blyde gerustheid ?

Richard.

Neen; ter bewaaring ter onderfteuning van

die geruftheid, die my dierbaarer is en altyd zyn zal,, dan myn leeven.

Eduard.

Zullen dan alle de geheimen en bedektheden niet haafl ophouden ? Waarom ontftrikt gy de verwarringen niet? Waarom begeeft gy u niet op de reizë met Dorval? Waarom zie ik Lucia niet vertrekken? Ik heb immers aan haar en aan Dorval vryheid gegeeven.

Richard. Indien dit alles van my afhing . . • .

DERDE TOONEEL.

Eduard, R i c h a r Dj Lucia.

Lucia, (driftig kopende in de armen1 van Eduard.)

ó Myn vader —- myn vader ! verberg — ö Verberg uwe ongelukkige dochter!.. Laat de rampzalige Lucia zich zelve ontvluchten in uwe armen!

{omziende!)

Daar komt zy . . Zy vervolgt my —- Verberg my myn dierbaar vader! .. .

Ga Edü-

Sluiten