Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 10?

Dorise, Uw onheil is een werk der verbeelding, 't Kunnen geene ongelukkigen zyn, die de armen van Dorife ontvluchten. . .. Maar zo ik u misdaan hebbe? . .

Lucia.

Ik was minder ongelukkig, indien ik u niet had moeten beledigen.

Eduard, (naar Dorife gaande )

Waarde Dorife, vergeef het my, zo ik u ernftig afvraage, wat u, op dezen gedenkwaerdigen dag, zo onverwacht in myne wooning gevoerd heeft ? Dorise.

Dankbaarheid , befte der mannen, en vriendfchap. Beide , gelykerhand werkende , hebben van myn hart kunnen maaken al 't geen zy wilden. Dorval meende my re beledigen, door een gedrag, zo rechtfehapen en eerelyk, dat het, in tegendeel, myne verwondering en dankbaarheid heeft kunnen verwekken. Hoe verdienftelyk zyn de harten, die de vermomming , waar door zy zich uit zekere zwaarigheden zouden kunnen redden, verfoeien! Ik heb Dorval de ziel eener vriendin toegewyd, toen hy ophieldt myn minnaar te wezen. Hy gaf my van zyne verandering edelmoedig bericht. Ik heb hem gaerne aan eene andere vrouw willen afftaan, hoewel 't my onbekend ware , wie zy is, die hem heeft kunnen overwinnen... Om hem voor

zyne openhartigheid te danken om hem myne

vriendfchap aan te bieden de zyne te verwer-

ven,,

Sluiten