Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

•33

Fanny, (verlegen!) Wy moeiten de jongvrouw niet alleen laaten ... Wy moeiten haar volgen ... Ik bidde u! . . Dorise.

Waar wil zy heen gaan ? Fanny.

Naar Dorval ..

ZESDE TOONEEL.

Eduard, Dorise, Lucia, Fanny.

Lucia, (met veel drift te rugg' komende en fchielyk fpreekendë)

Myne ontroering heeft my myn plicht doen verwaarloozen... Ik word door wroeging en dankbaarheid terugg' gevoerd.

(Zy valt Eduard te voet.)

Ik ben onnozel, hoe fchuldig ik ook mag fchynen . . . Ik ben onfchuldig, fchoon uw rampfpoed door my fchynt veroorzaakt, befte der vaderen. Vergeef, vergeef de rampzalige Lucia, dat zy uw zoon

bemind dat zy Dorval bekoord hebbe! .. Gy

zult voor u zeiven en voor my een weldaad verrichten , zo gy Lucia van het leeven berooft! Vorder dat leeven, om de liefde van uw Dorval te wree-

ken. Wie weet ■ wie zal u verzekeren, dat ik

niet geboren ben, om u, in 't vervolg, ellendiger te maaken, dan eenig weezen ter waereld geweeft is of zyn kan, indien gy ellendiger kunt worden, dan gy reeds zyt ?

I 3 Edu«

Sluiten