Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, j57

J u l i a n a.

Deze raadgeevingen myne waarde,zyn wel voortreffelyk.. . Derzelver opvolgingen echter . . .

TWEEDE TOONEEL.

Juliana, Dorcas, Fredrik, Carel.

Fredrik, (eenigzins driftig, gevolgd van Carel.)

Schielyk, myne waarde , myn zondags kleed. Ik ben ergens ontbooden.

Juliana. Daar is, hoop ik geen ongeluk gebeurd.

Fredrik. Neen, althans voor zo veel my bewuffc is . .. Haaft u myn lief. . . geef my den rok.

(jegens Carel terwyl Juliana bet kleed uit een kift krygt.) Begin ondertufiêhen te maaijen op het land achter ons huis. Laat uwe zufter, achter u, de fchooven binden. Waar is zy ?

Juliana, (hem den rok geevende.) Zy is naar den weever, om ons linnen te haaien. Ik denk, dat ze wel fchielyk zal te rug komen.

Fredrik, (zyn rok uit- en de andere aantrekkende. Ik zal, eerft in de buurt moeten gaan , om iets voor onze fchaapen te haaien. Die boodfchap volbragt

heb-

Sluiten