Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ8

DE MINYVERIGE

lig? Zoude gy den ftaat, dien wy beleeven, gelukkiger kunnen wenfehen ?., Nu, niet fchreien myn lief...

(baar omhelzende!) Ik hebi n de daad, iets te verrichten, dat my jaagt — daar ik als naar toe word gedreeven — daar ik veele gistingen over maak -— daar ik niets zekers van

durve befluiten met één woord, daar ik u gee-

ne deelgenoote van kan maaken.. ..

Juliana, (eenigzins driftig, fchoon fc breiende.)

Ik kan dit alles gemakkelyk gelooven .. . maar . .. verzuim, biddeik, uw tyd niet. . * Moet gy niet heen gaan?

Fredrik.

Ja ik moet gaan. Nu,

(haar omhelzende,)

tot wederziens!

Juliana.

Ik zal met u naar buiten gaan. Ik moet toch het vee naar den ftal brengen.

Einde van het eerfle bedryf.

TWEE-

Sluiten