Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 169

TWEEDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

Maria, alken,

(Zy heeft een pak linnen onder den arm, en legt het op een floel neder.")

Is dat draagen ? Ik ben 'er zo moede van geworden , dat ik nauwelyks op myne voeten kan itaan. Op een ander tyd mag Carel die boodfchappen doen, Hy zal toch zo wel zyn deel van het linnen hebben als ik.. .. Maar hoe! . . niemand in huis? Noch moeder — noch Dorcas ? . .

(rondom ziende.) Ja kom .. . fpinnen zal toch al weder de zaak zyn.

(Zy neemt het fpinnewiel en begint te fpinnen.)

TWEEDE TOONEEL.

Juliana, Maria.

Juliana, (zonder Maria ten eer ft en gewaar te worden.)

Myn hart is tot berlten toe vol Onuitftaan-

baare, naare onzekerheid! Zielfcheurend vermoeden ! Het huis is my overal te benauwd ...

L 5 (üaa-

Sluiten