Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

175

zyn,van achteren zie ik, en ik zie, nu het, ter herftelling, te laat is, dat ik , in verbeelding van eerbaar, tot nu toe ontuchtig met uw vader geleefd heb. Leer van my. . .

Maria. Och moeder, in den naam des hemels! verdenk vader, noch veroordeel zo meedogenloos u zelve. Gy zult mogelyk ....

Juliana, (de deur hoorende openen, wendt derwaard met drift haare oogen .. . Ja, gy zult mogelyk nu meer hooren, dan ik u kan zeggen. . , Dorcas zal ras bericht geeven.

DERDE TOONEEL.

Juliana, Maria, Dorcas.

Dorcas, (den /luier afneemende.) Laat my adem haaien ... Ik ben zeer vermoeid. .. .

Juliana.

Gy fchynt ontroerd Dorcas. Dorcas, (zich nederzettende.) Ontroerd beide en vermoeid.

Juliana. Zo is dan de zaak wel zeker. 'Wat hebt gy gezien ? . . Zaagc gy....

Dorcas, (fchielyk.) Waarom is Mietje niet by haar broeder op den akker?

j

Sluiten