Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t?& DE MINTFERIGE

wuftheid , hoe hy, die my gezwooren heeft , tot zyn laatften fnik toe , getrouw te zyn , zich hebbe gedraagen. Gy zyt uitgegaan , om hem te befpieden. Gy hebt hem befpied. Gy weet veelligt meer dan gy durft zeggen ... maar zwyg... Daar is weinig aan gelegen. Ik zal my zelve helpen. Binnen weinige oogenblikken, zal ik mogelyk meer wectea, dan gy, onedelmoedige, my goedvindt te berichten..

Dorcas, (driftig.')

Wat meent gy ? Wat is uw oogmerk ? Juliana.

Ik zal Fredrik gaan opzoeken — in de armen der fnoode verleidfter overvallen, en verwytingen toevoegen, die hem 't hart zullen doen bloeden en haar, die hem betovert, doen fidderen.

Dorcas.

Gy fpreekt uit het echt caracTer eener woedende vrouw. Zyt gy dan dermaate door uwe driften vervoerd, dat gy myn doelwit, om uwe achting als moeder, in het byzyn uwer dochter, te bewaaren, uit myne uitdrukkingen niet kunt ontdekken ? Juliana.

Die voorzichtigheid, gelyk ik u reeds te verftaan gaf, is te kat. Mietje weet alles.

Dorcas.

Zelfbetooming fchynt uwe ziel geheel onbekend. Ongelukkige, hoe verwaarloost gy het caracter van moeder en vrouw! Wie weet, wat gy uwe dochter, in uwe drift, gezeid — hoe verfchrikke-

lyk

Sluiten