Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOQNEELSPEL. i8r

fchap bedaan kon. Toe op gideren toe hebben wy die geoefend. God geeve, myn kind, dat 'er niets kome, om derzeiver grondflag te verbreeken! Het hart uwer moeder is eene zee van zorgen, in het midden van welken het wantrouwen regeert. In eenen adem, heeft die ongelukkige vrouw my dikwyls verdienlten toegefchreeven, die ik niet bezat, en van toeleg of wandaad betigt, waaraan ik nimmer gedacht en welken ik nog veel minder volvoerd heb; maar zo gaat het, als de reden door het geweld der driften verdrongen, en het geweeten door omy. dige woede verdomd wordt...

Juliana. Ga niet voort Dorcas. Gy hadt alles kunnen voorkomen... Ik geloof,dat ik u hoone... Waarom toch geeft gy van uw wedervaaren geen bericht? Spreek, zou myne drifc u beledigd hebben, zo gy hadt willen zeggen, wat gy ontdekt hebt ? Dorcas. Neen ... maar dan zou uwe drifc alleenelyk een ander voorwerp gehad hebben.

Juliana. Ik word woedende. Wilt gy de zaak altyd voor Fredrik opneemen ?

Dorcas. Neem ik zyne zaak op ?

Juliana. Daar is geen twyffel aan. Hy is fchuldig. Gy zoekt zyne misdaad te verduideren.

(Knielende.) M 3 Och

Sluiten