Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 185

Dorcas.

Onbefuisde vrouw! Wat toch zeide ik, dat u ftof geeve tot zo bedillende woede ?

Juliana. Genoeg ... zeker genoeg . .. maar veelligt worde ik befadigder, door het ontdekken der omftandigheden .... Spreek Dorcas.

Dorcas. Gy zult nog oploopender worden.

Juliana. Ik zal geweld op myn hart doen.

dorcas. Uw hart fpot met het geweld der reden, nu het door woede veroverd is .. . maar ik zal u zeggen wat ik gezien heb, fchoon ik (en neem dit toch vooral in acht) my zou hebben kunnen bedriegen in myn oordeel door eene te letterlyke toepaffing der vertooning.. .

Juliana.

Wat zaagt gy toch! . . Dorcas. Ik zag Fredrik in de armen. ..

Juliana, (fchielyk.)

In de armen van de verleidfter die onbe-

fchaamde!.. Hebt gy dat kunnen aanzien en Uil zwygen? . ..

Dorcas. Wat meent gy, dat ik moeft gedaan hebben?

Juliana Gedaan!.. Naar hem toegeloopen — Gy M 5 moeft,

Sluiten