Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 203

„ ben, dat men zich niet fcbaame, dat aangaande, „ door eene aanzienelyke bezocht te worden. Wilc „ gy haar, by onze komft, een dronk wyns aan„ bieden, zo zal zulks genoeg zyn. Anderen omflag zal ik niet verwachten. Vaarwel myne „ waarde"!

Fredrik.

Gy hoort Carel, dat uw vader ons, na den eeten aan eene jongvrouw van aanzien wil voordraagen. Haal uwe zuller, en gy kunt beide, wanneer wy gcgeeten hebben, uwe befte kleederen aantrekken. Ga heen kind, en kom fpoedig te rugg'. Carel.

Goed moeder.

ZESDE TOONEEL.

Juliana, Dorcas.

Juliana, (driftig en den brief naar den hemel houdende

Dit fchreit tot den hemel... Dit roept wraak... Echtbreeken en befpotten! . . Ongehoorde fnoodheid! . . Gelooft gy nog Dorcas, dat ik dit alles verkroppen — dat ik het fchandelyk vrouwmenfch. heufchelyk zal moeten bejegenen ?

Dorcas.

Gy moet ftil zyn gy moet uw oordeel op*

fchorten — de vrouw afwachten met een ftilzwygend gemoed.. .

Sluiten