Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 205

Dorcas.

En gy wilt dat oproer dan niet poogen te dillen ?

Juliana. Ik wil 'er de proef van neemen. . .. Help de kinderen en u zelve aan het eeten... Ik heb 'er geen den minden trek toe. Laat my, eenige oogen* blikken , aan myne overdenkingen over. Ik zal my trachten in daat te dellen, om die fnooden te ontfangen.

Dorcas. Ik zal u alleen laaten, maar ik fmeek u, om uw zelfwille en ten wille uwer kinderen, geef uw wantrouwen geen voedfel, terwyl gy alleen zyt! Tracht myn raad te volgen en geef de reden gehoor.

Juliana, (Dorcas met de hand iüegi dringende.)

Laat my ó laat my alleen!

Dorcas, (heen gaande en zuchtende.) Driftige , ongelukkige vrouw!

ZEVENDE TOONEEL.

Juliana alken. (De laatfle woorden van Dorcas met nadruk herhaalende.) Ongelukkige vrouw! Ja , die ben ik —■ die ben ik voorzeker. . . Nu ligt die aanzienelyke ontuchtige in den arm van myn verraader. Nu zal ze met hem overleggen, op wat wyze ik gehoond, hoe ik hef vermaakelykft befpot worde... Wie weer,

wat

Sluiten