Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 BE MINYFER2GE

Carel.

Neen moeder. Juliana. Ik mag 'er my dan op verlaaten? Carel. Gewis moeder. . . Maar zult gy dan, wanneer die vrouw hier komt, niet by ons zyn?

Juliana. Wel zeer zeker... Ik ga my verkleeden. . . Zy mogt in dien tyd komen.. . Doe gy dan, zo als ik gezeid heb. .. Gy ziet kinders j myn hart heeft langer voorbereiding, om iemant van rang te ontfangen , noodig dan het uw.. . Gy zyt gelukkiger, dan ik. . . Ik zal ftraks te rug keeren. ... Onthoud het Carel, gy moet uw vader dien beker niet aanbieden... Gy hoort en verllaat wel, wat ik zeg?..

Carel. Stel u dien aangaande toch volkomen geruft moeder.

DERDE TOONEEL.

Carel, Maria.

(diep in gedachten.)

Carel.

Hoe! zo diep in gedachten? Maria. Ik denk om dien wyn Carel.

Ca-

Sluiten