Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 DE MIN'TVERIGE

hart fpyt het me, dat juist de man , die tot deze laagheid vervalt, zich myn vader noemt en zich dien noemt, zonder dat hy eenig recht, dan dat hem de natuur verleent, tot dien naam heeft. . . Neen zeker. . . Ik heb wel in meer dan een meisje zin gehad en zelfs nog wel; maar als ik met een zo ver gekomen was als vader met moeder gekomen is, dan zou ik my zelf veel liever van kant maaken, dan haar te verraaden. . ..

(zich een weinig bedenkende.) 't Mag loopen, zo 't loopen wil, ik zal de zyde van moeder houden en haar, des noodzynde, tegen vader verdedigen. Als het toch op liefhebben aankomt, dan zal zy 't winnen... Voor een vader zou

ik, zo 'tzyn moest,willen fterven voor eene

moeder echter zou ik de verdoemenis willen uitltaan. Dit gaat verder .. . Laat vader dan doen, wat hy doen wil , de zaak van moeder is , van nu af aan, de myne . .. ja . ..

VYFDE TOONEEL. Carel, Maria.

Maria, (fchielyk inkomende.)

Och Carel, ik heb een ongeluk gehad ! .. ik kan het niet helpen ...

Carel.

Wat dan?

M a"

Sluiten