Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23© DE MINTVER1GE

Dorcas. In ernft Carel bemint ge my ?

Carel. .. Beminnen ... en beminnen. Dorcas. Beminnen is beminnen. Nu, zeg ja, of neen... Ik zal u dan ook wat zeggen.

Carel.

Spreekt gy nu ernftig ? . . Dorcas. Zeer ernftig ... maar, om u niet langer verlegen te laaten , en echter te toonen, dat onoverdachte zeggingen, en het zo genoemd aartig te willen zyn , ons gemeenelyk , wanneer wy onzen man ter beantwoording aantreffen, in verlegenheid kan brengen , zo weet, dat ik uwe liefdeverklaaring aanneem . ..

Carel. Myne liefdeverklaaring zegt gy?

Dorcas. Uw hart, hoop ik, zal uw mond niet willen Iogenftraffen Carel . .. maar om verder te gaan, ik bemin en heb u, reeds zeer lang, zeer teder en volftandig bemind...

Carel.

My bemind ?

Dorcas. Ja ... u bemind. . . Of meent gy , dat vrouwen niet beminnen ?

C A-

Sluiten