Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3<5 DE MINTFERIGE.

overviel my, zo dra ik deze wooning naderde..; Nog klopt myn hart .. .

(terwyl zy den beker aan den mond brengt )

Carel, ter zyde tegen Maria.) Hebt gy ooit fchooner vrouw gezien ?

M aria.

Neen nooit Carel. Fredrik, (tegen Juflina, den beker uit baare band ontfangende.) Gy moet u echter nier te fterk ontroeren myne waarde . . . maar ik zelf, ik ben in een toeftand van ziel, dien ik niet zou kunnen befchryven.

(beweeging maakende , om'den beker aan zyne lippen te brengen.) Carel, (naarhem toegaande, om hem den beker te ontneemen.) Vader die drank . . .

ACHTSTE TOONEEL.

Justina, Fredrik, Dorcas, Maria, Carel, Juliana.

Juliana, (inkomende en den beker in Fredriks hand ziende, loopt zeer fchielyk naar hem toe9 en rukt hem denzelven uit de hand.)

Rampzalige!.. Wat wilt gy uitvoeren?..

(Jus.

Sluiten