Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 237

(Juflina gewaar wordende en haar met eenige woefïheid hefchouwende.) Wat zien myne oogen! .. God van hemel en aarde! . .

Fredrik, (haar met zyn arm onder/leunende.)■ Bedaar myn lief. . . Aanfchouw myne zufter...

Dorcas, (haare handen ten hemel heffende!) Uwe zulter! Maria, (in traanen uitberjlende en naar Juliana toeloopende.)

Vaders zuster ! .. 6 Moeder!. . ö Moeder! .

Fredrik, (tegen Juliana.)

Ja myne zufter; en ook uwe zufter myne waarde. Zy is de boodin van heil en geluk. .. Myn vader ontbiedt ons. — Hy wil zich met ons en

onze kinderen verzoenen onze liefde wettigen

—— Zyn haat is dood zyne liefde herboren

en warm. •. Zie haar eens aan!

Justina (naar Juliana gaande, om haar te omhelzen,)

Ben ik dermaate veranderd of verouderd, dat ik u onbekend fchyne ? Zyt gy my geheel vergeeten ? . . 't Is niet te verwonderen. Gy hebt my fiechts eens in uw leeven gezien. . . Sla uwe oogen niet neder... Omhels my . . Zie my aan...

J o-

Sluiten