Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEON.

TONEELSPEL.

EERSTE BEDRYF

EERSTE TOONEEL.

Cardan, Elizabeth.

(Terwyl Elizabeth bezig is met eenig handwerk, legt Cardan het boek, waarin hy geleezen heeft, op de ta. fel, aan welke zy zitten, neder.) Cardan.

In één woord zo goed als in duizend, Alexandrine moet zich niet vleijen, dat ik immer in een huwelyk , tulTchen haar en iemant buiten onze kerk, zal ftemmen . .. Gy moeft uw zin hebben vrouw . . . Crates en zyn zoon moeiten ook eens genoodigd — ook eens,gelyk anderen,in onze landwooning onthaald worden. Nu zien wy de gevolgen eener gaftvryheid, zonder onderfcheiding.

Elizabeth. Gy hebt my altyd zo veel, en zo grootfpraakig van uwe vrienfchap omtrent dien geeftelyken, toen gylieden ftudenten geweeft zyt , gefproken, dat ik meende u zeer te zullen behaagen , door het noodigen en wel onthaalen van een vriend,dien ev, in zo veele jaaren, niet gezien hadt. bï' . Q 4 Car-

Sluiten