Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TÓONEELSPEL. 25$

Elizabeth. Laat ik dan liever zeggen, zo zy u zal kunnen gehoorzaamen.

Cardan.

En waarom niet ? Elizabeth.

Om dat, in geval van liefde , ten aanzien van ee* nig onopfpraakelyk voorwerp, de kinderlyke gehoorzaamheid niet te pas komt. In zulk een geval fpreekt en werkt de natuur en het hart van den mensch in het kind; maar het kind niet in zyn carafter of hoedanigheid van kind.

Cardan.

Zo dat ouders, in zulk een geval, niets zouden te zeggen hebben?

Elizabeth.

Vergeef het my! zy hebben zeer veel te zeggen.

Cardan (driftig.)

Gy fpreekt wartaal... Elizabeth, (opftaande en beweeging maakende , om heen te gaan.)

Gy wordt onwelleevend en onvriendelyk myn Heer.

Cardan, (haar weder naar de ftoel geleidende)

Vergeef het my Betje! ik geloof dat ik u beledig. Ik heb u, in de daad, niet begreepen...

Wat wildet gy zeggen ?

Eli-

Sluiten