Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258 K L E O JY.

van een eerlyk man — een oprecht vriend, en die den tytel van regent des larids niet onwaerdig is. Cardan. Crates weet oneindig beter te praatcn dan ik. Hy zal my , over religieverfchil fpreekende , terftond den mond fluiten ... en het is en blyfc toch myne meening, dat Alexandrine een man van haare kerk moet trouwen.

Elizabeth. Genomen dan , dat Kleon tot overgaan in onze kerk konde befluiten, zonder dat 'er van uwe zyde iets toe te werk gefield werdt, zoudt gy dan... Cardan. Maar hy zal hier toe nimmer befluiten.

Elizabeth. ö Gy weet niet, wat liefde vermag. . .Zoudt gy u.als de zaak zo uitviel, tegen het huwelyk aankanten?

Cardan. Ik zou 'er geene reden toe hebben.

Elizabeth. D aar is Alexandrine . .. Zy zal u , volgens gewoonte, goeden morgen komen wenfchen ... Behandel het kind toch vriendelyk en toegeevend.

TWEE-

Sluiten