Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. z6i

Alexandrine.

Neen vader. Cardan. Zeg de waarheid. Alexandrine. Die fprak ik altyd, en die fpreek ik nu ook vader.

Cardan.

Ik wil u wel gelooven; maar uwe moeder meende echter zeer wel te weeten, dat gy dien jongman met geen onverfchillig oog befchouwt.

Alexandrine.

Zo is het vader... Indien het ooit myn lot zy te trouwen, bezit Kleon, in myne oogen, alles, wat ik in een man zou begeeren.

Cardan.

En gy hebt dit gevoelen voor Kleon verborgen gehouden ?

Alexandrine.

Ja vader. Cardan. Wat hebt gy hem dan geantwoord, toen hy u zyne liefde beleedt ?

Alexandrine. Dat ik van myne ouders afhing en volftrekt wilde afhangen...

Cardan. (haar tederIjk by d: hand neemende.) Voortreffelyk!.. En gy hebt hem dit in de daad geantwoord ?

R 3 Ales.

Sluiten