Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*?° K L E Ó N.

reeds, hoe zwaar my het gemis van Kleon zal trefe fen .. . Ik gaf hem plaats in myn hart. . . welk

eene akelige ruimte welk eene naare ledigheid

zal ik in dat hart, gevoelen , als ik 'er Kleon, indien ik dat doen kan, zal hebben uitgerukt j . (zy -weent!)

ó Traanen traanen van hartzeer, ik verlaat

my op uwe toevloejingen -— op uwe verkwikkingen ? Verkwik myn hart , gelyk de regen myne bloemen verkwikt.' . . Och myn vader! ik ben uw kind en zoudt gy nooit liefde gevoeld hebben, en zou ik die kunnen gevoelen! Én zo gy weet wat liefde betekend — welken haare werkzaamheden zyn, of zyn kunnen, kunt gy u dan verbeelden, dat het voor my , hoe gaerne ik u wil gehoorzaamen , een gemakkelyk werk is, Kleon af te zeggen en t@ verlaaten ? . . zeker . . .

VYFDE TOONEEL. Alexandrine, Sofia. Sofia.

Zyt gy hier alleen myne waarde en ftort gy traa'. nen? . . . Uwe moeder bekommerde zich, of het gefprek met uw vader uw niet te fterk mogt hinderen. Zy beval my, naar u toe te gaan en u te onderfteunen. .. maar waarom weent gy? . .

Al ex-

Sluiten