Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. st?t

Alexandrine, (Sofia omhelzende en /nikkende.) Ik fchrei, omdat ik niet in ftaat ben, myne traaren te wederhouden . .. Vader heeft my zo even verlaaten. .. Hy heeft my alle hoope op Kleon ontzeid; en gy weet, hoe ik daar omtrent denke... Ik heb u beleeden ,dat ik Kleon bemin, en nu dunkt me, federt my vader gebooden heeft, van hem af te zien, dat ik hem nog fterker bemin.. . Tegenftand is het middel niet, om my afkeerig te maaken. Sofia.

De hardnekkigfte voorneemens worden dikwyls door de zwaklte middelen vernietigd, en wie weet wat 'er nog, door tusfchenfpraake en aanzoeken, ten gevallen van u en Kleon,zal kunnen gebeuren? Gy moet zo terftond de hoop niet opgeeven. Uwe moeder is zo fterk voor, als uw vader tegen die huwelyk zyn kan,

Alexandrine.

Maar ik verwacht Kleon , alle oogenblikken , hier. Vader wil, dat ik hem , ronduit afzegge. Wat zou ik dan hoopen ?

Sofia.

En meent gy dan, dat uw huwelyk met Kleon of met eenig ander man, geheel en alleen van uw vader afhangt?

Alexandrine.

Zo denk ik. Sofia. En ik niet myne waarde.

Alex-

Sluiten