Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 K L E O N.

ren, zou het dan,van uwe zyde, niet dwaas en onvoorzichtig zyn, in uwe liefde te blyven volharden ? Kleon. Dwaas beide en onvoorzichtig; maar ik heb geen

gezag over myne liefde die heeft het veel eer

over myn hart.

Crates. Hoe meent gy 't dan aanteleggen ? Wat wilt gy verrichten?

Kleon. Beminnen, hoopen, wanhoopen, kwynen, fterven. ..

Crates. Het een dan zekerlyk na het ander? .. maar als de Heer Cardan u eens voorftelle, om zyne dochter van zyne hand te ontfangen, en overtegaan tot haare gemeentel ..

Kleon. Daar op heb ik reeds geantwoord. Crates. Heeft hy dan zo onedelmoedigen voorflag.. .

Kleon. Neen vader. Hy zelf heeft my niets doen voorflaan, maar de moeder van Alexandrine,. . Crates. Dit verheugt my... De goede moeder is~ eene vrouw, opgevoed in den fmaak der waereld, zwak van oordeel, maar zeer gul van hart. Zy acht u. Maar uw antwoord ?..

Kle-

Sluiten