Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 30$

TWEEDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL. Cardan, Crates.

Cardan.

ïk ontken de zaak niet, myn vriend; maar Alexart4drine behoorde juifb alles niet op rekening van haar vader te Hellen. Myn gevoelen, om myne dochter geen man, buiten haare kerk, te geeven, is wel een gewigtig Huk , ten opzicht van uw zoon en zyn oogmerk; maar ik behoef een man van uwe jaaren en ondervinding niet te zeggen, dat dat gevoelen de verhindering alleen niet kan uïtmaaken. Onze kinderen zyn, in geval van liefde, zulke lydelyke voorwerpen niet, als zy verplicht zyn. Zy verbeelden zich 'gemecnelyk, beter dan hunne ouders, hun belang te kennen, en niet te misdoen, fchoon ze, ter (luik of openlyk,dwarsdryven. Wat 'er van zy,ikzal my zeer bedriegen , indien Alexandrine uw zoon ,uic geen ander beginfel, dan om haar vader te behaagen,. afzegt. . .

Crates.

Ik durf geruft befluiten , dat gy u dan met de daad bedriegt. Een enkel antwoord van uwe dochter verzekert my , dit aangaande , zo fterk , dat ik niet kan twyffelen, of zy zal blymoedig haaV re

Sluiten