Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326 KLEON.

moge gelooven, op het fluk van uwe kerk zo kiefch niet, Gy «zocht eene vrouw buiten uwe kerk 't geen u mislukte...

Cardan.

Toen was ik niet wyzer dan Alexandrine. . . Maar, om u te toonen, dat ik geen tyran ben mevrouw, en uw zin boven den mynen ftel. . .

'(tegen Alexandrine?)

Trouw Kleon ... ik geef 'er u myne ftem toe ... maar vertoon u nooit weder voor myne oogen. .. Gy kent my.. . Nooit moet ik u, na die daad, Zien.

Alexanprine, (haar vader te voet vallende?)

Behandel my zo ftreng niet myn vader ... ik wil u gehoorzaamen — ik wil Kleon niet trouwen. Uw wil is de myne.

Crates. Volg dit verheven voorbeeld Kleon. . . Neem uw affeheid en volg my.

Kleon. ó Myn vader! Cardan, (tegen Alexandrine ) Sta op kind... Gy hebt niets misdreeven. Ik bemin u... Indien het, in uw geval, niet op iet gewigtigers, dan het bloot beloop van tydelyke zaaken aankwam, ik zou uwe wenfchen poogen re vervullen; maar het voegt my, even zo veel oplettendheid, en even zo zichtbaare getrouwheid en aan|leeving, ten aanzien myner kerk, als de heer Crates.

Sluiten