Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33° KLEON.

hoop niet op. Laat den moed niet zakken. -

Denk nog om geen vertrekken heer Crates... Men moet den eigenzinnigen man nog eens van een anderen kant aanvallen... Ik zal hem gaan opzoeken. Zyt zo goed Kleon en wacht my in myn kamer. Ik moet u nog eens ernftig onderhouden. Gy hebc 'er immers niets tegen, dat men de zaak nader aandringe heer Crates ?

Crates. Denkt gy, dat een herhaald verzoek, van uwe zyde, iets zal baaten, de wenfchen van myn hart mevrouw, gaan, ten behoeven onzer kinderen, met u.

Elizabeth.

En gy myne dochter begeert immers ook, dat ik uw vader trachte te beweegcn ? ..

Alexandrine.

Zo ik myn hart recht moge uitfpreeken; het zou my tegenswoordig veel aangenaamer zyn, dat wy de zaak niet verder voordroegen. Dit zeg ik niet omdat ik Kleon minder liefde tóedraage, maar,omdat ik vreeze voor deerelyke gevolgen , wanneer vader , door te laftige aanzoeken , zal worden verbitterd.

Elizabeth. Gy weet niet beter... maar laat my geworden... Nu Kleon, zo als gezeid is.

Kleon. Ik zal my ftraks naar uw kamer begeeven, mevrouw.

Eli-

Sluiten