Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 335

op eene wyze, als of het, van myne zyde, eene misdaad ware, naar uwe genegenheid en hand te dingen. Alexandrine. En wat zou uwe volharding toch anders zyn kunnen myn waarde Kleon, wanneer myn vader uwe liefde verbiedt ?

Kleon. Maar uit welken hoofde? Uit welkebeginfelen komt zyn verbod ?

Alexandrine. Daar het my ,als zyne dochter,niet vry ftaat, die te onderzoeken, leer my daar toch, zo gy my in ernft bemint, blindeling gehoorzaamen.

Kleon. Dan moeft ik tegen myn geweeten en de reden aangaan.

Alexandrine. Laaten wy toch van eikanderen afzien!.. Ik zal uwe vriendin blyven?

Kleon. Ik kan nimmer van u afzien. . . Laaten wy hoopen myne waarde. .. Uwe moeder . ..

Alexandrine. Hoopen! . . Och Kleon!.. Het gebouw onzer verwachting op ftroomen en winden bouwen, om van deszelfs zekere teleurftelling , door deszelfs onzekeren grondflag , overtuigd te worden 1 .. . Verlaat u, in dit geval, toch op de gunft en toegeevendheid myner moeder niet. Zy acht u

zy

Sluiten