Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL, 345

het hart vertoonen , ontlaften echter het zelve van de geweldigfte fchokken der droefheid. Ik

heb zeer veel geleeden van myne jeugd afheb

ik zeer veel geleeden, maar nooit betere middeloorzaaken van zielsopruiming, dan myne traanen, gevonden. Naar maate dezen wegvloeien, fchynt 'er plaats te komen voor de reden. . . Maar, zo ik het u vraagen mag , myne waarde , zyt gy, in uwe vooruitzichten niet al te voorbaarig ? ..

Alexandrine.

Waart gy dat niet, myne waarde Sofia, toen gy uwe poogingen te werk helde, om my te doen hoopen? . . Ik moeft hoopen! . .. Moeft ik niet? Zeidet gy niet, myne lieve vriendin , dat ik moeft hoopen ? . . en nu. .. is 'er nu wel eenige fchyn van hoope overig? . .

Sofia. Meer dan gy u laat voorftaan . . . Alexandrin e.

Meer dan ik my laat voorltaan ? . . Die een treurigen , door ongegronde hoop, wil vertroolten, wat doet die toch anders, dan hy, die eene zekere doodwond verbindt? In beide gevallen heeft een averechts mededoogen plaats. Geneezing is 'er voor

geene doodwonde daar is ook geene uitkomft

voor het ongebeurelyke. Men weigert my Kleon, en ik zou echter op zyne hand hoopen ? . . Sofia.

Men weigert u Kleon ... ja, zo doet men... Maar wie toch ?

Y 5 Alexan-

Sluiten