Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

KLEON.

Alexandrine. "'

Zeg my onbefchroomd de waarheid. Sofia.

Zyn gelaat was rood, en hy fcheen, dacht my, geweend te hebben. . . Hy ging naar den hof. Alexandrine.

MistroofHge Kleon! 'c zal u gegaan zyn, zo als ik u voorfpeld heb.. . Zeg wat gy wilt, Sofia, de zaak onzer liefde ftaat wanhoopig...

TWEEDE TOONEEL.

Alexandrine, Sofia, Cardan,

Cardan, (met eenige drift inkomende en een gefchrift in zyne hand houdende, zonder Alexandrine of Sofia gewaar te •voorden.') Wel nn ... waarom dat maar niet vroeger bellooten, dan hadt men zo veel water niet behoeven te beroeren ? ..

(Hy ziet het gefchrift in.) Ja . .. daar heb ik niets tegen ... dat behoeft ook nog niet gezeid te worden.... Gy zyt de beste jongen van de waereld Kleon.. . Gy verftaat u de waereld. . . Gy zult Alexandrine hebben.

Alexandrine, (fchielyk opfïaande en driftig,) Wat zegt myn vader? .. Hoort gy het Sofia?

Car-

Sluiten