Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 K L E O N.

Cardan, (terwyl by been gaat.) Waar toe dienen die grillen ? . . . Gy fchaamt u immers niet,hem uwe liefde te belyden .. . Bedaar

Help haar aan 't bedaaren Sofia ... De vreugd

overflelpt haar hart ...

DERDE TOONEEL.

Alexandrine, Sofia.

Sofia. Keer tot u zelve myne waarde . .. Alexandrine, (haare handen wringende?)

ö Kleon!.. Och myne dierbaare vriendin!.. Myne geheele ziel is ontroerd.

Sofia.

De myne niet minder... Wie zou dit van Kleon vermoed hebben ? . .

Alexandrine. Ja, wie zou dit echt kenmerk eener laage en verachtelyke ziele van Kleon vermoed hebben? .. Hoe weinig komt zyn gedrag met zyn antwoord, aan u gegeeven, overeen! . . Welk eene fnoodheid! . . Sofia.

Befchouw hem echter met eenige ontferming. Door liefde voor u . . .

Alexandrine, (driftig.) Verzaakt hy den plicht van een kriflen , en gaat,

uit

Sluiten