Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

37i

Ik bidde u, zo ik alle uwe achting niet heb verlooren, doe my, door uw ontydig heen gaan, geene nieuwe kwelling gevoelen . .. maar . . . daar zyn uwe ouders.. .

Crates.

Ik weet niet, wat ik van dit alles moet denken.

ZESDE TOONEEL.

Alexandrine, Sofia, Crates, Kleon, Cardan, Elizabeth.

Kleon, (Cardan te gemoet hopende.) Nooit kunt gy ergens tydiger komen, dan gy thans hier komt myn heer ... Uwe dochter... Elizabeth. Is zy nu niet over de toeftemming van haar vader verheugd ?

Cardan. Heeft zy nog iets te verzoeken ?

Kleon. Zy verfoeit myn voorftel myn heer, en ontzegt my haare liefde, waarop ik ...

Elizabeth, (met verwondering en driftig.) Alexandrine! . . Gy! . ; Alexandrine. Ja moeder... Indien myne ouders het voorftel van Kleon kunnen goedkeuren, zo blyve die goedkeuring voor beider rekening; maar ik voor my Aa a ver-

Sluiten