Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38a KLEON.

den band eener broederlyke betrekking toetrekken.

Cardan, (Alexandrine by de hand neemende.)

Ontfang dan Kleon de eenige dochter van de hand eenes vaders, die zich, boe langer hoe meer, uwe kinderlyke genegenheid zal poogen waerdig te maaken.

Kleon. Die zal nooit ophouden, zo lang ik niet ophoude te leeven. . . ó Myne Alexandrine! .. Alexandrine.

ö Myn Kleon! . . Elizabeth, (Cardan baare hand geevende.*)

Myn lief! ... Nu zyt gy my dierbaarer, dan gy my ooit geweeft zyt. .. Zegen onze kinderen Heer Crates!

Crates. Dat zich de hemelfche Voorzienigheid over ons allen, voor altyd, in gunlte betoone en haare dierbaare zegeningen over dezen gewenfchten echt uitftorte!

Elizabeth. En gy Sofia, die u zo deugdzaam ten behoeve myner dochter hebt willen onderfcheiden , zoudt gy wel kunnen weigeren,myn gemaal en my, door uwe dagelykfche oplettendheden en gefprekken tot betere begrippen van Godsdienft op te leiden en in denzelven te bevestigen ?

S o-

Sluiten