Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANKOFFER

AAN MEJUFFROUW

LUCRETIA WILHELMINAvanWINTER ,

GEBOREN

\

van MERKEN;

BY DE U1TCAAVE VAN HAAR Eü:

TOONEEL POËZY.

Van merken, eer des ftams waar uit gy zyt gefprooten,

Die ftam voor lang gewyd aan de ecdle Poëzy, Hoe blinkt, ó Puikjuweel van Ncêrlands Lettergrootcn,

Uw roem, by 't klinken van uw zuivre Melody! Was 't eerst uw grootsch vermaak uw medeftervelingea

Te troosten in den ramp der bittre tegenhêen Die we op uw goude Lier zo heerelyk ontvingen

Tot heul der fmarten ia hun' droeve zwarighêen?

A Wat

Sluiten